053 «Психологія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма: «Екстремальна психологія» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма: «Клінічна та реабілітаційна психологія» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».

Мрієш стати посередником в системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми та здійснювати психологічні дослідження в межах екстремальної психології та інтернет-адикції, тоді обирай особливу спеціальність «Психологія».

Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування для успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за іншими програмами з психології.

Освітньо-професійна програма «Екстремальна психологія» орієнтована на придбання випускником компетенцій, знань і умінь в області психології, прикладної та практичної роботи, на підготовку до роботи в якості психолога, помічника психолога, асистента практичного психолога, пов’язаної з діагностично-корекційної роботою з людьми, які постраждали в екстремальних ситуаціях, фахівцями професій особливого ризику, в організаціях різного типу (включаючи освітні установи, Центри психолого-медико-соціального супроводу, установи соціального захисту населення, у справах сім’ї та молоді, органи опіки та піклування, силові структури, наукові та громадські організації.

Освітньо-професійна програма «Клінічна та реабілітаційна психологія» (бакалавр) ставить перед собою завдання надати майбутнім фахівцям достатній теоретичний обсяг знань і практичний рівень вмінь та навичок у галузі психології здоров’я; сформувати основні компетенції клінічного психолога для роботи з клієнтами та пацієнтами, які мають психічні та психосоматичні розлади.

Студенти у межах освітньо-професійної програми «Клінічна та реабілітаційна психологія» зокрема вивчають: психодіагностику (вчяться вимірювати рівень фізичного та психологічного здоров’я людини); нейропсихологію (досліджують будову мозку людини у зв’язку з її вищими психічними функціями); психосоматику (виявляють психологічні причини фізичних розладів); психотерапію (вчать і застосовують доказові психологічні техніки та методи для оздоровлення людської психіки); екзистенціальну психологію та психопрофілактику (формують свідоме ставлення до основних екзистенціальних проблем людського життя: сенсу, щастя, любові).

Ми вивчаємо:

 • Психодіагностику (вимірюємо рівень фізичного та психологічного здоров’я людини);
 • Нейропсихологію (досліджуємо будову мозку людини у зв’язку з її вищими психічними функціями);
 • Психосоматику (виявляємо психологічні причини фізичних розладів та застосовуємо «психологічні пігулки» для їх терапії);
 • Психотерапію та психопрофілактику (застосовуємо доказові психологічні техніки та методи для оновлення, корекції, оздоровлення та реабілітації людської психіки);
 • Екзистенціальну психологію (формуємо свідоме ставлення людини до смислу, щастя, любові її життя, що є водночас психопрофілактичним процесом);
 • Клінічну психологію та патопсихологію (вчасне виявлення психічних порушень особистості).

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 053 «Психологія»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами ділових ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими юристами та громадськими діячами;
 • глибше пізнання себе та інших, гармонізація своєї особистості;
 • навчання допомоги іншим у складних та кризових ситуаціях;
 • знаходження відповіді на питання про саморозвиток, взаємини з сім’єю, батьками, друзями, колегами в ситуаціях дружби, осуду, образи, покарання, ревнощів тощо;
 • отримання нових знань та розуміння у співпраці з досвідченими психологами, що таке психотерапія і для чого вона потрібна здоровим людям;
 • пізнання таємниць щасливого життя у психологів-практиків різних напрямів: гештальт-терапії, психодрами, арт-терапії, тілесно-орієнтованої терапії, символ-драми, сімейної психотерапії, казкотерапії, піскової терапії тощо.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться як в аудиторіях кафедри комп’ютерної інженерії, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторії. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання.

Всі аудиторії, які задіюються для підготовки студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал Житомирської політехніки є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі приділяють організації та проведенню всіх видів практик.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • практичний психолог;
 • експерт-психолог судовий;
 • психолог;
 • психолог дошкільних установ;
 • шкільний психолог;
 • психолог дитячого центру творчості і дозвілля;
 • консультант з добору кадрів;
 • консультант з управління;
 • психолог служби порятунку, митниці;
 • психолог реабілітаційного центру;
 • психолог виправного центру для неповнолітніх;
 • психолог соціально-психологічної служби;
 • займати інші посади, які передбачають наявність вищої психологічної освіти.

Найбільш підготовлені студенти, мають можливість працювати за фахом, починаючи вже з другого курсу.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Психологія» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,35
Математика (П2) 0,4
Історія України(П3) 0,25
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,4
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,25
Географія (П4) 0,25
Мотиваційний лист
Бакалавр на основі НРК 5 (ОКР «молодший спеціаліст», ОС «молодший бакалавр» та «фаховий молодший бакалавр»)
 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети)
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій
  предмети)
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети)
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети)
 • за вибором вступника – додатково бал ЄФВВ на основі НРК5
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова (П1) 0,35
Математика (П2) 0,4
Історія України(П3) 0,25
Вибірковий блок
Іноземна мова (П4) 0,25
Біологія (П4) 0,4
Фізика (П4) 0,2
Хімія (П4) 0,2
Українська література (П4) 0,25
Географія (П4) 0,25
Мотиваційний лист
Магістр на основі базової вищої освіти (бакалавр)
Бюджет (Контракт)
Магістерський тест навчальних компетенцій
Фаховий іспит

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 50 3000 грн.
Магістр 1,4 роки 3300 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1,4 роки 2340 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети:  322а

(067)-590-55-82

fptovzh@ztu.edu.ua

@_fptle
facebook.com/fptle
ztu.edu.ua