033 «Філософія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж (ФПТтаОВ)

Спеціальність: 033 «Філософія»

Освітньо-професійна програма: «Масові комунікації. Коучинг та консалтинг» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

У сучасному світі, де інформація відіграє ключову роль, наука про комунікацію динамічно розвивається, а фахівець, який здатен працювати з інформацією, виявляти фейки, давати аналітичні довідки, розробляти та реалізовувати проєкти – найзатребуваніший роботодавцями. На таких експертів чекають в аналітичних та цифрових відділах інтернет-маркетингових та маркетингових компаній, у креативних і рекламних агенціях та PR-компаніях, у відділах комунікацій державних та приватних бізнес-структур.

Факультет публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку саме таких фахівців за спеціальністю 033 «Філософія» (ОПП «Масовиі комунікації. Коучинг та консалтинг»).

Як правило, таку спеціальність обирають люди, схильні до аналітичної наукової роботи. До того ж, у контексті сьогодення, серед учених існує думка, що філософ – це не просто професія, а особливий склад розуму, що дозволяє людині вільно мислити, виходити «за рамки» звичних категорій та комплексно оцінювати різні явища.

Програма спрямована на підготовку фахівців, здатних виявляти передумови й можливості для розвитку організацій, обґрунтовувати управлінські рішення та проєкти, спрямовані на підвищення ефективності діяльності й розвитку організацій, забезпечувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації, управляти проєктами та здійснювати консалтингову діяльність відповідно до міжнародних стандартів.

У програмі враховано досвід європейських закладів вищої освіти та актуальні запити вітчизняного ринку праці.

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть обіймати широкий спектр посад:

 • журналіст
 • ведучий теле- і радіопередач
 • редактор
 • експерт консалтингової агенції
 • аналітик у засобах масової інформації, рекламних та PR-агенціях, органах державної влади та місцевого самоврядування
 • фахівець у підрозділах по роботі з персоналом в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах установах та організаціях різних форм власності
 • спеціаліст із суспільно-політичних питань у соціальних та культурних закладах, політичних партіях, громадських організаціях
 • секретар адміністративних органів (інспектор із контролю за виконанням доручень)
 • науковий співробітник, викладач.

Таким чином, підготовлені кадри можуть працювати в:

 • державних установах
 • аналітичних, експертних, консалтингових центрах
 • медіа різних типів
 • рекламних і маркетингових агентствах
 • бізнес-корпораціях
 • прес-службах
 • науково-дослідних інститутах
 • навчальних закладах
 • PR-агенціях
 • соціологічних компаніях
 • громадських організаціях

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес за спеціальністю 033 «Філософія» (ОПП «Масові комунікації. Коучинг та консалтинг») забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту.

Висококваліфікований викладацький склад, запрошені лектори, тренери – це фахівці й експерти з колосальним досвідом, визнанням, а також із унікальними методиками роботи зі студентами. Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в різних сферах діяльності.

У процесі навчання студенти поглиблено вивчають способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей, формують досконале вміння говорити, впливати, переконувати чи розважити слухачів.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, беруть участь у конференціях, проходять регулярні стажування за кордоном, займаються науково-дослідною роботою зі студентами та підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами, мають досвід діяльності в якості експертів політико-аналітичних теле- і радіопередач та виготовлення соціальної реклами й телепередач філософсько-релігієзнавчої тематики.

Оскільки в навчальній групі лише 15 студентів, упродовж навчання кожен зі студентів отримає індивідуальну підтримку та консультування. Для кожного студента залежно від його компетенцій і вподобань можна обрати місце для проходження практики, професійного та наукового стажування, також пропонуються закордонні стипендії й обміни.

Студенти матимуть можливість відвідувати державні установи, організації, телевізійні та радіостудії, аналітичні центри, в яких проходитимуть практику або, закінчивши навчання, отримають постійне місце роботи.

 

 

Фахові предмети

 

 • Історія філософії
 • Основи філософії (Метафізика й онтологія. Гносеологія та епістемологія. Соціальна філософія та філософія історії)
 • Філософська антропологія. Антропологія комунікації
 • Етика. Етика комунікації
 • Естетика. Естетичні стратегії в масовій культурі
 • Філософія культури. Нові медіа в контексті сучасної культури
 • Медіафілософія
 • Філософія та естетика реклами
 • Логіка. Логічний аналіз медіатекстів
 • Психологія комунікації
 • Основи коучингу
 • Методика коучингу
 • Діалогічні методи в роботі тренера
 • Коучинг у роботі з персоналом
 • Тренування команди та групи
 • Основи філософського консалтингу
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Теорія реклами та PR
 • Новітні медіа
 • Аналітична журналістика
 • Філософія тілесності

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. У всіх аудиторіях на заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів. Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що створює можливості для забезпечення навчального процесу в умовах карантинних обмежень, посилює підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Із метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, навчально-професійної та переддипломної (для фахівців освітнього рівня «бакалавр»).

Реальна співпраця із роботодавцями налагодила тісний взаємозв’язок із функціонуючими установами, організаціями, підприємствами та фірмами, на базі яких студенти проходять практику та мають можливість у подальшому працевлаштуватися:

 • державні установи
 • підприємства-партнери
 • телебачення
 • радіо
 • газети
 • PR-агенції
 • аналітичні, експертні, консалтингові центри
 • рекламні і маркетингові агентства
 • навчальні заклади
 • соціологічні компанії
 • громадські організації
 • прес-служби
 • бізнес-корпорації
 • науково-дослідні інститути

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!
Студенти, які опановують спеціальність «Філософія» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються як денної, так і заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,35
Математика 0,25
Історія України 0,4
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,2
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 50 2370 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/MEV.ZSTU
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua