033 «Філософія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 033 «Філософія»

Освітньо-професійна програма: «Масові комунікації, коучинг та консалтинг» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

У сучасному світі, де інформація відіграє ключову роль, наука про комунікацію динамічно розвивається, а фахівець, який здатен працювати з інформацією, виявляти фейки, давати аналітичні довідки, розробляти та реалізовувати медіапроєкти – найзатребуваніший роботодавцями. На таких експертів чекають в аналітичних та цифрових відділах інтернет-маркетингових та маркетингових компаній, у рекламних агенціях та PR-компаніях, у відділах комунікацій державних органів та приватних бізнес-структур. Програма спрямована на підготовку фахівців, які володіють технологіями інформаційного впливу, здатністю застосовувати ефективні прийоми консультативної діяльності, зокрема стосовно тренінгів особистісного саморозвитку клієнта.

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку саме таких фахівців за спеціальністю 033 «Філософія» (ОПП «Масові комунікації, коучинг та консалтинг»).

Філософ – це не просто професія, а особливий склад розуму, що дозволяє людині вільно мислити, виходити «за рамки» звичних категорій та комплексно оцінювати різні явища. А філософ-медійник здатен поєднати гострий критичний розум і практичні навики журналіста й рекламіста, що дозволить йому стати найкращим на медіаринку.

У програмі враховано найкращий досвід європейських закладів вищої освіти та актуальні запити вітчизняного ринку праці.

Завдяки ґрунтовній підготовці випускники можуть обіймати широкий спектр посад:

 • журналіст, редактор
 • ведучий теле- і радіопередач, блогер
 • експерт консалтингової агенції
 • аналітик у засобах масової інформації, рекламних та PR-агенціях, органах державної влади та місцевого самоврядування
 • фахівець у підрозділах по роботі з персоналом в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах установах та організаціях різних форм власності – коуч
 • спеціаліст із суспільно-політичних питань у соціальних та культурних закладах, політичних партіях, громадських організаціях
 • секретар адміністративних органів (інспектор із контролю за виконанням доручень)
 • науковий співробітник, викладач

Таким чином, підготовлені кадри можуть працювати в:

 • PR-агенціях, рекламних і маркетингових агентствах
 • прес-службах і медіа різних типів
 • бізнес-корпораціях, соціологічних компаніях і громадських організаціях
 • аналітичних, експертних, консалтингових центрах
 • державних установах, закладах освіти та науково-дослідних інститутах

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес за спеціальністю 033 «Філософія» (ОПП «Масові комунікації, коучинг та консалтинг») забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедри філософсько-історичних студій та масових комунікацій.

Висококваліфікований викладацький склад, запрошені лектори, тренери, коучі – це фахівці й експерти з колосальним досвідом, визнанням, а також із унікальними методиками роботи зі студентами. Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ґрунтовними знаннями в різних сферах діяльності.

У процесі навчання студенти поглиблено вивчають способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей, формують досконале вміння говорити, впливати, переконувати чи мотивувати слухачів.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, зокрема беруть участь у конференціях, проходять регулярні стажування за кордоном, здійснюють науково-дослідну роботу зі студентами та підтримують тісні зв’язки з іншими закладами освіти. Наші спеціалісти мають досвід діяльності в якості експертів та ведучих політико-аналітичних теле- і радіопередач та створення соціальної реклами й телепередач філософсько-релігієзнавчої тематики.

Упродовж навчання кожен зі студентів отримає індивідуальну підтримку та консультування. Для кожного студента залежно від його компетенцій і вподобань можна обрати місце для проходження практики, професійного та наукового стажування. Крім того, надається можливістьотримання закордонних стипендії та грантів, існує можливість участі у проєктах з академічної мобільності. Зокрема, студенти успішно проходять практику на телеканалі «СК1», випускають власні репортажі, беруть участь у «літніх» школах та інших навчальних проєктах у рамках співпраці з провідними європейськими закладами освіти.

На факультеті функціонує Центр медіатехнологій, де студенти навчаються створювати власну медіапродукцію, реалізують авторські проєкти та презентують їх на студентському телеканалі «Polylife».
Здобувачі проходять стажування у державних установах, організаціях, телевізійних та радіостудіях, аналітичних центрах з можливістю подальшого працевлаштування.

 

 

Фахові предмети

 

 • Теорія та практика журналістської діяльності. Аналітична журналістика
 • PR-менеджмент та PR-технології
 • Теорія та практика реклами
 • Програмне забезпечення роботи медійника (відеомонтаж, обробка фото, спецефекти та ін.)
 • Основи коучингу та консалтингу
 • Методика коучингу
 • Діалогічні методи в роботі тренера
 • Коучинг у роботі з персоналом. HR-менеджмент
 • Тренування команди та групи
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Новітні медіа
 • Історія філософії
 • Основи філософії (Метафізика й онтологія. Гносеологія та епістемологія. Соціальна філософія та філософія історії)
 • Філософська антропологія. Антропологія комунікації
 • Етика комунікації
 • Естетичні стратегії в масовій культурі
 • Філософія культури. Нові медіа в контексті сучасної культури
 • Медіафілософія
 • Філософія та естетика реклами
 • Філософія тілесності

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Навчання проходить у сучасних мультимедійних аудиторіях, що дозволяє активно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології під час вивчення матеріалу. У всіх аудиторіях на заняттях є можливість підключення до мережі Internet та використання інформаційних ресурсів онлайн. Крім того лекційні та семінарські заняття супроводжуються використанням слайдів, що дозволяє покращити візуальне сприйняття навчального матеріалу та презентувати домашню і самостійну роботу студентів під час обговорення на заняттях.

Беручи до уваги досвід та досягнення кращих європейських освітніх закладів та їх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», з метою оптимізації та полегшення доступу до них студентів. Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що створює можливості для забезпечення навчального процесу в умовах карантинних обмежень, посилює підготовку студентів спеціальності, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Із метою надання студентам необхідного рівня практичної підготовки передбачено проведення наступних видів практик:

 • навчальної, навчально-професійної та переддипломної.

Реальна співпраця із роботодавцями налагодила тісний взаємозв’язок із функціонуючими установами, організаціями, підприємствами та фірмами, де студенти проходять стажування та отримують можливість подальшого працевлаштування:

 • PR-агенціях, рекламних і маркетингових агентствах
 • прес-службах і медіа різних типів
 • бізнес-корпораціях, соціологічних компаніях і громадських організаціях
 • аналітичних, експертних, консалтингових центрах
 • державних установах, закладах освіти та науково-дослідних інститутах

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Філософія» ОПП «Масові комунікації, коучинг та консалтинг»(як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються як денної, так і заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,25
Додатковий блок
Історія України 0,4
Іноземна мова
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети НМТ (2022 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Основний блок
Українська мова 0,35
Математика 0,25
Додатковий блок
Історія України 0,4
Іноземна мова
Біологія 0,2
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,2
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 25 2000 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

кабінети: 322-а, 407

(067) 590-55-82, (093) 416-16-50

fptovzh@ztu.edu.ua, kmvpm_svm@ztu.edu.ua

@_fptle, @kfisimk
facebook.com/fptle, facebook.com/profile.php?id=100087179064116
t.me/+O7g9qdeiVdAxODdi, t.me/FMKom
ztu.edu.ua