015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)»

Освітньо-професійна програма: «Професійна освіта (Цифрові технології)» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Усі освітні заклади та державні установи потребують фахівця у галузі цифрових технологій. Відтак ця спеціальність є пріоритетною та користується особливою підтримкою МОН України. Ти маєш унікальну можливість опанувати спеціальність 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» та стати експертом з діджиталізації, написавши мотиваційний лист. Саме так – жодних НМТ чи ЄВІ! Пиши мотиваційний лист і здобувай престижну спеціальність!

015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» – це унікальна спеціальність, що поєднує інноваційні педагогічні та найсучасніші комп’ютерні технології. Багаторічний досвід підготовки спеціалістів із інформаційно-комп’ютерних технологій увиразнюється ефективними та дієвими освітніми інтегрованими методиками та дає можливість опанувати педагогічну та інженерну галузі та стати конкурентоспроможним фахівцем у галузі професійної освіти та ІТ.

Ти навчишся створювати й ефективно використовувати різноманітні комп’ютерні технології в управлінській сфері та освітньому середовищі, сформуєш навички роботи на рівні системних програмістів, розробників спеціальних програмних продуктів, матимеш здатність до управлінської та педагогічної діяльності, надаючи спектр освітніх послуг.

Відтак ти отримаєш інтегровану кваліфікацію «педагог-інженер», а також:

 • набудеш практичного досвіду щодо використання сучасних цифрових технологій в освітньому середовищі та у світі бізнесу;
 • опануєш мови програмування та проєктування HTML, CSS, Python, C#, PHP, JavaScript;
 • сформуєш навички програмування у середовищах програмування, розробки та навчання: Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle;
 • навчишся проєктувати інформаційні системи управління процесами навчальної, господарської, фінансової діяльності;
 • зможеш викладати ІТ дисципліни у ЗВО, школах, професійно-технічних училищах, ліцеях, технікумах;
 • удосконалюватимеш свої знання з іншими вмотивованими студентами під керівництвом найдосвідченіших викладачів-практиків;

Таким чином, отримаєш високооплачувану роботу після закінчення навчання! Зокрема працюватимеш вчителем в ІТ-освітньому центрі, веб-розробником, інженером-програмістом, інженером з якості та менеджером проєктів тощо.

 

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 015.39  «Професійна освіта (Цифрові технології)» забезпечує висококваліфікований викладацький склад Державного університету «Житомирська політехніка». Викладачі університету мають тривалий досвід підготовки фахівців різних спеціальностей, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими закладами вищої освіти в Україні та за кордоном, активно займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Професорсько-викладацький склад забезпечує якісну підготовку з базових та вибіркових дисциплін, завдяки чому можливо підготувати висококваліфікованого фахівця у сфері освіти.

 

Переваги навчання за спеціальністю 015.39  «Професійна освіта (Цифрові технології)»:

 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • наявність командної співпраці між здобувачами освіти, їх батьками; надання їм відповідної консультативної підтримки;
 • участь у міжнародних проєктах та програмах, набуття досвіду роботи із закордонними експертами;
 • закордонне стажування з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість здобуття міжнародної сертифікації;
 • співпраця із структурними підрозділами університету – Центром міжнародної освіти та науки, Центром освіти впродовж життя та Школою педагогічного дизайну;
 • наявність розширеної мережі дистанційної освіти з використання сучасних освітніх платформ, що дозволяє здійснювати освітній процес в синхронному та асинхронному форматах;
 • формування у студентів іншомовної компетентності, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик;
 • якісне забезпечення матеріально-технічною базою з мультимедійних технологій;
 • проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики;
 •  широка географія професійної комунікації: зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами; досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, приватних англомовних шкіл та курсів підготовки до складання сертифікатів міжнародного рівня;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 

Фахові предмети

 

 • Педагогіка
 • Загальна психологія
 • Іноземна мова
 • Основи медіа грамотності
 • Методика викладання (за фахом)
 • Вікова педагогіка
 • Основи інклюзивного навчання
 • Врегулювання конфліктів
 • Конфліктологія
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання
 • Інформатика в умовах НУШ
 • Філософія
 • Соціологія
 • Особиста безпека
 • Web-технології та дизайн
 • Бази даних
 • Алгоритми структури даних
 • Основи програмування
 • Аналіз даних
 • Чисельні методи
 • Операційна системи
 • Основи інформаційних технологій
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Хмарні офісні пакети
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Документообіг у галузі освіти

 

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Також заняття проходять у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

Кожен студент має свій індивідуальний  корпоративний e-mail та доступ до особистого кабінету для ознайомлення з кількістю свого навчального навантаження, перевірки своїх академічних досягнень та заборгованостей.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Після закінчення навчання випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» або «магістр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

Сфери працевлаштування:

 • Викладач дисциплін професійної підготовки в галузі цифрових технологій;
 • Викладач спеціальних дисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї);
 • Дизайнер із комп’ютерної графіки, веб-дизайнер, розробник веб-додатків;
 • Майстер або інструктор виробничого навчання в освітніх установах;
 • Розробник і контент-менеджер сайтів;
 • Розробник комп’ютерних систем діяльності навчальних закладів;
 • Фахівець з розробки інформаційного та програмного комп’ютерного забезпечення;
 • Фахівець з цифрової медіа грамотності.
 • Фахівець сфери ІТ-технологій (інженер-програміст, системний адміністратор) на підприємствах різних форм власності.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова 0,3
Математика 0,5
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Іноземна мова 0,3
Біологія
Фізика
Хімія
Мотиваційний лист

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки грн.
Магістр 1 рік 4 місяці грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 322 а

067-590-55-82

fptovzh@ztu.edu.ua

@_fptle
facebook.com/profile.php?id=100086036822533
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua