014.021 «Середня освіта за предметною спеціальністю»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж (ФПТтаОВ)

Спеціальність: 014.021 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)»

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Англійська мова і література)» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

Сьогодні існує хибна думка, що вчитель – це непрестижна, низькооплачувана професія. Однак, це жодною мірою не стосується вчителів іноземних мов. Є вчителі, заняття з якими коштують дуже дорого! Є вчителі, які мають «лист очікування», тому що багато учнів, слухачів, студентів хочуть потрапити саме до них! Є вчителі, які цінують свою професію, тому що люблять працювати з дітьми і спостерігати за їхнім розвитком саме завдяки їм, ВЧИТЕЛЯМ! Саме професія вчителя дозволяє створювати гнучкий графік роботи з зайнятістю лише в першу чи другу половину дня, а решту часу приділяти родині, друзям, хоббі, відпочинку! І нарешті, є вчителі, які обожнюють свою роботу! Такими вчителями є МИ, викладачі кафедри іноземних мов Державного університету «Житомирська політехніка».

Запрошуємо вас приєднатися до нас! Ми навчимо вас, як стати КЛАСНИМ вчителем англійської мови і зарубіжної літератури!

Факультет публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Мова та література (англійська))»).

За результатами навчання на факультеті публічного управління та права Державного університету «Житомирська політехніка» випускники отримують диплом, в якому зазначено: спеціальність «Середня освіта» і відповідна кваліфікація.

Наш проєкт стартує 2021 року і має на меті повернути престиж вчительської професії й підготувати сучасного, конкурентноспроможного вчителя на ринку праці, методично й професійно підготовленого, здатного до роботи у закладах середньої освіти і не тільки.

Програма підготовки передбачає формування ключових професійних компетентностей, необхідних для вирішення педагогічних завдань; носить інноваційний характер; включає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, а також практичні навички реалізації сучасних методик навчання іноземним мовам. Сучасний вчитель англійської мови та зарубіжної літератури – здатний до творчої педагогічної діяльності, гнучкий до умов праці, зацікавлений у саморозвитку і самовдосконаленні.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Мова та література (англійська))») забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри іноземних мов. Викладачі кафедри мають тривалий досвід підготовки вчителів іноземних мов, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Кафедра здійснює студентоцентроване навчання, яке включає самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий, комунікативно-діяльнісний, конструктивістський, компетентісний та праксіологічний підходи. Впродовж навчання студенти матимуть можливість слухати лекції, брати участь у семінарах, практичних заняттях, займатися самостійною роботою на основі підручників та конспектів. Наші викладачі проводять консультації зі студентами, а також допомагають у підготовці наукових робіт (за рекомендацією керівника освітньої програми).

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів іншомовної компетентності, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення засвоєння студентами педагогічного понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування дисциплін професійного спрямування;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в сфері освіти.
Неможливо опанувати жодну професію без допомоги хорошого педагога. Знати – це добре, а от вміти навчити інших – талант, який допомагає розвинути Державний університет «Житомирська політехніка».

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами;
 • глибше пізнання себе та інших, гармонізація своєї особистості;
 • навчання допомоги школярам та їхнім батькам у складних та кризових ситуаціях;
 • отримання нових знань та розуміння у співпраці з досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, приватних англомовних шкіл та курсів підготовки до складання сертифікатів міжнародного рівня.

 

 

Фахові предмети

 

 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практична граматика основної іноземної мови
 • Практична фонетика основної іноземної мови
 • Зарубіжна література
 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Врегулювання конфліктів
 • Система середньої освіти в Україні і в світі
 • Запобігання та протидія проявам насильства
 • Методика начання іноземних мов
 • Конфліктологія
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Лексикологія
 • Стилістика
 • Теоретична граматика англійської мови
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра права та правоохоронної діяльності знаходиться на ІІІ поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторія, оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі приділяють організації та проведенню всіх видів практик.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель англійської мови;
 • вчитель німецької мови;
 • вчитель зарубіжної літератури;
 • асистент вчителя;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-організатор;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • лаборант (освіта);
 • аніматор;
 • репетитор;

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Географія
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 1820 грн.
Магістр 2170 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 303

+38 (0412) 41-85-70, (063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua