014.021 «Середня освіта (Англійська мова і література)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 014.021 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)»

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Англійська мова і література)» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

На сьогодні фахівець з іноземної мови – це конкурентноспроможний, престижний, затребуваний експерт у своїй сфері. Якісне знання іноземної мови дозволяє реалізувати низку фахових компетентностей та бути конкурентностійким на горизонті ринкових відносин.

Є фахівці-педагоги, заняття з якими коштують досить дорого! Є ті, які мають «лист очікування», тому що багато учнів, слухачів, студентів хочуть потрапити саме до них!

Фахівець з іноземної мови – це той, хто цінує свою професію, любить працювати зі здобувачами освіти різного віку, спостерігати за їхнім мовно-комунікативним зростанням.

Професія педагога-лінгвіста має ряд суттєвих переваг, серед яких можливість створювати гнучкий графік роботи з зайнятістю лише в першу чи другу половину дня, а решту часу приділяти родині, друзям, хобі, відпочинку!

Варто зазначити, що фахівець з дипломом за спеціальністю «Середня освіта (Англійська мова і література)» пропонує широкий вибір для працевлаштування може працювати не лише педагогом. Серед можливих професій – вчитель англійської мови, німецької мови, зарубіжної літератури, педагог-організатор, перекладач, контент-менеджер PR-менеджер, SMM-менеджер, копірайтер зі знянням іноземної мови, науковець, репетитор тощо.

Запрошуємо вас долучитися до команди лідерів! Ми допоможемо вам здобути якісні знання і стати висококваліфікованим фахівцем у царині іноземної філології!

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Мова та література (англійська))»).

Наш проєкт стартував 2021 року. Ми маємо на меті розширити кордони та можливості здобутої спеціальності, підкреслити її престижність, підготувати сучасного, методично й професійно підготовленого фахівця, здатного надавати якісні професійні послуги.

Програма підготовки передбачає формування ключових професійних компетентностей, необхідних для вирішення педагогічних завдань; носить інноваційний характер; включає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, а також набуття практичних навичок реалізації сучасних методик навчання іноземних мов. Сучасний вчитель англійської мови та зарубіжної літератури – здатний до творчої педагогічної діяльності, гнучкий до умов праці, зацікавлений у саморозвитку і самовдосконаленні.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Мова та література (англійська))») забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри педагогічних технологій та мовної підготовки. Викладачі кафедри мають тривалий досвід підготовки вчителів іноземних мов, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Кафедра здійснює викладання базових та вибіркових дисциплін, завдяки яким можливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця у сфері освіти.

Навчальний процес здійснюється через:

 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • наявність командної співпраці між здобувачами освіти, їх батьками; надання їм відповідної консультативної підтримки;
 • системна робота з іноземними студентами;
 • участь у міжнародних проєктах та програмах, набуття досвіду роботи із закордонними експертами;
 • закордонне стажування з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість здобуття міжнародної сертифікації;
 • співпраця із структурними підрозділами університету – Центром міжнародної освіти та науки, Центром освіти впродовж життя та Школою педагогічного дизайну;
 • наявність розширеної мережі дистанційної освіти з використання сучасних освітніх платформ, що дозволяє здійснювати освітній процес в синхронному та асинхронному форматах;
 • формування у студентів іншомовної компетентності, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик;
 • якісне забезпечення матеріально-технічною базою з мультимедійних технологій;
 • проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики;
 • широка географія професійної комунікації: зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами; досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, приватних англомовних шкіл та курсів підготовки до складання сертифікатів міжнародного рівня;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 

Фахові предмети

 

 • Практичний курс основної іноземної мови
 • Практична граматика основної іноземної мови
 • Практична фонетика основної іноземної мови
 • Зарубіжна література
 • Загальне мовознавство
 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Врегулювання конфліктів
 • Система середньої освіти в Україні і в світі
 • Запобігання та протидія проявам насильства
 • Методика навчання іноземних мов
 • Конфліктологія
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Лексикологія
 • Стилістика
 • Теоретична граматика англійської мови
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання
 • Міжкультурна комунікація
 • Основи медіаграмотності

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проєкторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра педагогічних технологій та мовної підготовки знаходиться на ІV поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторія, оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі приділяють організації та проведенню всіх видів практик.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель англійської мови;
 • вчитель німецької мови;
 • вчитель зарубіжної літератури;
 • асистент вчителя;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-організатор;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • лаборант (освіта);
 • аніматор;
 • репетитор;

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка» (у деякі роки кількість їх сягала 100 осіб), а відтепер така можливість з’явилася й у студентів заочної форми навчання.

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,4
Математика 0,3
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 0,2
Географія
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 100 1820 грн.
Магістр 2170 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 303

+38 (0412) 41-85-70, (063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua