014.03 «Середня освіта. Історія»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж (ФПТтаОВ)

Спеціальність: 014.03 «Середня освіта. Історія»

Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Історія. Правознавство)» (бакалавр)

Кваліфікація: вчитель історії та правознавства

 

Інформація про спеціальність

 

Факультет публічного управління та права здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.03 Середня освіта. (Історія. Правознавство) з наданням кваліфікації вчитель історії та правознавства.

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного розвитку історичної науки, орієнтує на актуальну спеціалізацію (правознавство), в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку, науковців, учителів історії та правознавства, працівників державних установ та громадських організацій, ініціативних фахівців, здатних генерувати нові ідеї та знання.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014.03 Середня освіта за кваліфікацією вчитель історії та правознавства забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри міжнародних відносин та політичного менеджменту і кафедри права та правоохоронної діяльності. Викладачі кафедр беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Кафедри здійснюють студентоцентроване навчання, яке включає самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий, комунікативно-діяльнісний, конструктивістський, компетентісний та праксіологічний підходи. Впродовж навчання студенти матимуть можливість слухати лекції, брати участь у семінарах, практичних заняттях, займатися самостійною роботою на основі підручників та конспектів. Наші викладачі проводять консультації зі студентами, а також допомагають у підготовці наукових робіт (за рекомендацією керівника освітньої програми).

Навчальний процес здійснюється через:

 • викладання навчальних дисциплін;
 • формування у студентів вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • забезпечення засвоєння студентами педагогічного понятійного апарату, необхідного для пізнання та опанування дисциплін професійного спрямування;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик.

Кафедра здійснює викладання дисциплін, без яких неможливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця з ефективними знаннями в сфері освіти.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • можливість працювати в комп’ютерних класах, опановувати найсучасніші програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • використання під час навчального процесу мультимедійних технологій, проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики, зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами;
 • глибше пізнання себе та інших, гармонізація своєї особистості;
 • навчання допомоги школярам та їхнім батькам у складних та кризових ситуаціях;
 • отримання нових знань та розуміння у співпраці з досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, приватних англомовних шкіл та курсів підготовки до складання сертифікатів міжнародного рівня.

 

 

Фахові предмети

 

 • Вступ до історії та основи наукових досліджень
 • Допоміжні історичні дисципліни
 • Історія стародавнього світу
 • Археологія
 • Музеєзнавство;
 • Джерелознавство
 • Історичне краєзнавство
 • Історія України (до середини XVI ст.)
 • Історія слов’янських народів
 • Історія середніх віків
 • Історія України (серед. XVI – XVIII ст.)
 • Нова історія країн Європи і Америки
 • Нова історія країн Азії та Африки
 • Історія України (ХІХ – поч. ХХ ст.)
 • Новітня історія України
 • Новітня історія країн Європи і Америки
 • Новітня історія країн Азії та Африки
 • Історія міжнародних відносин
 • Шкільний курс історії та методика його викладання.
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права
 • Правознавство
 • Основи міжнародного права
 • Право (за видами діяльності)
 • Шкільний курс основ правознавства та методика його викладання
 • Психологія
 • Педагогіка
 • Соціологія
 • Основи інклюзивної освіти
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра міжнародних відносин та політичного менеджменту знаходиться на ІІ поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторії, оснащені сучасною технікою. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель історії;
 • вчитель правознавства;
 • організатор освітнього процесу;
 • асистент вчителя;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • репетитор;
 • працівник громадсько-суспільних установ (громадські організації, політичні партії тощо);
 • працівник культурних установ (музеї, архівні установи тощо);
 • працівник органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки
Магістр Денна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,3
Математика 0,2
Історія України 0,5
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2019-2021 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,2
Географія
Математика
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки грн.
Магістр 1 рік 4 місяці грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінет: 303

(063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua