014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя (ФПТОВЖ)

Спеціальність: 014.01 «Середня освіта (Українська мова і література)»

Освітньо-професійна програма: «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність» (бакалавр)

 

Інформація про спеціальність

 

На сьогодні надзвичайно важливим є знання української мови. Вишукане, грамотне мовлення – це запорука вашого успіху у всіх сферах. Сьогоденні непрості реалії змусили людство переосмислити функціональну значимість мови. Медійний простір складає більшу частину нашого життя, адже ми постійно перебуваємо в потоці інформації. Слово нині стало не лише засобом комунікації, а й зброєю в тилу.

Фахівець з філології та медіаграмотності – це той, хто цінує свою професію, любить працювати зі здобувачами освіти різного віку, спостерігати за їхнім мовно-комунікативним зростанням, а також той, хто вміє виражати себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію.

Професія педагога-лінгвіста має ряд суттєвих переваг, серед яких можливість створювати гнучкий графік роботи з зайнятістю лише в першу чи другу половину дня, а решту часу приділяти родині, друзям, хобі, відпочинку!

Варто зазначити, що фахівець з дипломом за спеціальністю «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність» може працювати не лише педагогом. Серед професій для філолога – редактор, журналіст, науковець, коректор, контент-менеджер, копірайтер, рерайтер PR-менеджер, SMM-менеджер, письменник, літературний критик, репетитор… Філологічна освіта буде чудовою базою для держслужбовця будь-якого рівня.

Саме тому Державний університет «Житомирська політехніка» пропонує до вашої уваги спеціальність «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність».

Запрошуємо вас долучитися до команди лідерів! Ми допоможемо вам здобути якісні знання і стати висококваліфікованим фахівцем у царині філології та медіаграмотності!

Факультет педагогічних технологій та освіти впродовж життя Державного університету «Житомирська політехніка» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта» (ОПП «Інноваційні технології у викладанні державної мови. Медіаграмотність»).

Ми маємо на меті розширити кордони та можливості здобутої спеціальності, підкреслити її престижність, підготувати сучасного, методично й професійно підготовленого фахівця, здатного надавати якісні професійні послуги у сфері філології та медіаграмотності.

Програма підготовки передбачає формування ключових професійних компетентностей, необхідних для вирішення педагогічних завдань; носить інноваційний характер; включає фундаментальну теоретичну підготовку з фахових дисциплін, а також набуття практичних навичок реалізації сучасних методик навчання української мови та літератури та медіаграмотності.

 

 

Освітній процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Навчальний процес на спеціальності 014 «Середня освіта» (ОПП «Середня освіта. (Мова та література (англійська))») забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедри педагогічних технологій та мовної підготовки. Викладачі кафедри мають тривалий досвід підготовки вчителів іноземних мов, беруть активну участь у науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними закладами в Україні та за кордоном, займаються науково-дослідною діяльністю зі студентами.

Кафедра здійснює викладання базових та вибіркових дисциплін, завдяки яким можливе ґрунтовне формування висококваліфікованого фахівця у сфері освіти.

Переваги навчання в Державному університеті «Житомирська політехніка» за спеціальністю 014 «Середня освіта»:

 • навчання за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам, із залученням новітніх методик;
 • отримання диплома державного зразка за обраною спеціальністю;
 • наявність командної співпраці між здобувачами освіти, їх батьками; надання їм відповідної консультативної підтримки;
 • системна робота з іноземними студентами;
 • участь у міжнародних проєктах та програмах, набуття досвіду роботи із закордонними експертами;
 • закордонне стажування з можливістю подальшого працевлаштування;
 • можливість здобуття міжнародної сертифікації;
 • співпраця із структурними підрозділами університету – Центром міжнародної освіти та науки, Центром освіти впродовж життя та Школою педагогічного дизайну;
 • наявність розширеної мережі дистанційної освіти з використання сучасних освітніх платформ, що дозволяє здійснювати освітній процес в синхронному та асинхронному форматах;
 • формування у студентів іншомовної компетентності, вмінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • організацію та проведення навчальних та виробничих практик;
 • якісне забезпечення матеріально-технічною базою з мультимедійних технологій;
 • проведення практичних занять з елементами навчальних ігор, майстер-класів із запрошенням керівників баз практики;
 • широка географія професійної комунікації: зустрічі з відомими педагогами та громадськими діячами; досвідченими педагогами, вчителями закладів середньої освіти, приватних англомовних шкіл та курсів підготовки до складання сертифікатів міжнародного рівня;
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 

Фахові предмети

 

 • Сучасна українська літературна мова
 • Загальне мовознавство
 • Теорія літератури
 • Ділова українська мова
 • Культура мови
 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Практичний курс іноземної мови
 • Загальна психологія
 • Психологія особистості
 • Педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Врегулювання конфліктів
 • Система середньої освіти в Україні і в світі
 • Запобігання та протидія проявам насильства
 • Методика навчання української мови та літератури
 • Діалектологія
 • Конфліктологія
 • Правове забезпечення професійної діяльності
 • Лексикологія
 • Стилістика
 • Основи літературної критики
 • Порівняльна типологія української та іноземної мови
 • Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами.

Кафедра іноземних мов знаходиться на ІV поверсі Державного університету «Житомирська політехніка», де розміщується викладацька, та аудиторія, оснащена комп’ютерами. Завдяки великій кількості навчального навантаження заняття проводяться також у навчальних загальноуніверситетських аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та лекційних залах.

Всі аудиторії, задіяні в підготовці студентів, під’єднані до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі Державного університету «Житомирська політехніка», доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні – через мережу Інтернет. Освітній портал Державного університету «Житомирська політехніка» є потужною платформою, яка забезпечує ефективну комунікацію студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі приділяють організації та проведенню всіх видів практик.

Фахівець ступеня освіти «бакалавр» відповідно до освітніх стандартів спеціальності може займатись професійною діяльністю та обіймати наступні посади:

 • вчитель української мови;
 • вчитель української літератури;
 • вчитель зарубіжної літератури;
 • асистент вчителя;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель спеціалізованого навчального закладу;
 • педагог-організатор;
 • організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми;
 • лаборант (освіта);
 • секретар-референт;
 • діловод;
 • редактор; журналіст;
 • науковець;
 • коректор;
 • контент-менеджер PR-менеджер, SMM-менеджер;
 • копірайтер, рерайтер;
 • письменник;
 • літературний критик;
 • репетитор.

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти Житомирської політехніки люблять свою Батьківщину і вважають справою честі й обов’язком служити їй!

Студенти, які опановують спеціальність «Середня освіта» (як хлопці, так і дівчата) мають можливість отримати військову освіту за програмою підготовки офіцерів запасу в Житомирському військовому інституті імені С.П. Корольова. Щороку цією можливістю користуються десятки студентів денної та заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка».

Військова підготовка здійснюється за такими спеціальностями:

 • бойове застосування механізованих підрозділів;
 • бойове застосування високомобільних десантних підрозділів;
 • математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • спеціальний зв’язок та захист інформації.

Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна 4 роки

 

 

Предмети НМТ (ЗНО)

 

Предмети НМТ (2023 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Предмети НМТ (2022 рік)
БюджетКонтракт
Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту Вагові коефіцієнти
Українська мова 0,5
Математика 0,2
Історія України 0,3
Мотиваційний лист
Предмети ЗНО (2020-2022 роки)
Бюджет (Контракт)
Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,4
Історія України 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Математика 0,2
Географія
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)
Біологія
Фізика
Хімія
Атестат, олімпіади, підготовчі курси
Атестат про повну загальну освіту 0,1

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 303

+38 (0412) 41-85-70, (063) 367-13-78

fpupdekanat@gmail.com

@_fpup
facebook.com/fpup.ztu
fpup-news.ztu.edu.ua
ztu.edu.ua