Терміни прийому документів до Житомирської політехніки (2023 рік)

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття бакалавра на основі ПЗСО та НРК5 проводиться у такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти та НРК5
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2023 року
Реєстрація заяв на участь у співбесідах
 • на місця державного або регіонального замовлення з
  03 липня до 18:00 10 липня
  2023 року
 • на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня до 18:00 25 липня 2023 року
  (18-22 вересня 2023 року)*
Співбесіди з 07 по 18 липня 2023 року

(на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 07 липня до
31 липня 2023 року)
(23 вересня 2023 року)*

Реєстрація заяв вступників з 19 липня до 18:00 31 липня
2023 року(20-25 вересня 2023 року)*
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням не пізніше 05 серпня 2023 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 08 серпня 2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 09 серпня 2023 року

(27 вересня 2023 року)*

Зарахування вступників
 • за державним або регіональним замовленням проводиться не пізніше
  10 серпня;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 серпня
  (29 вересня 2023 року)*
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 серпня
Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття магістра на основі НРК6 та НРК7 проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі НРК6 та НРК7
Реєстрація для складання магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетенції (за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини») з 08 травня до 31 травня 2023 року
Основна сесія складання магістерського комплексного тесту та магістерського тесту навчальної компетенції

з 26 червня до 18 липня 2023 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня 2023 року

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ з 17 по 28 липня 2023 року
Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі з 31 липня до 18:00 21 серпня

(20-25 вересня 2023 року)*

Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня до 18:00 14 серпня
2023 р.(23 вересня 2023 року)*
Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним або регіональним замовленням не пізніше 26 серпня 2023 року
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 29 серпня 2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 30 серпня 2023 року

(27 вересня 2023 року)*

Зарахування вступників на навчання
 • за державним або регіональним замовленням проводиться
  31 серпня 2023 року;
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 29 вересня 2023 року
  (29 вересня 2023 року)*
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 08 вересня 2023 року
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, проводиться в такі строки*:
Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти та НРК5
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2023 року
Реєстрація заяв на участь у фахових вступних випробування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 03 липня
до 18:00 25 липня 2023 року
Фахові іспити з 07 липня до 31 липня 2023 року
Реєстрація заяв вступників з 19 липня до 18:00 31 липня
2023 року
Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж
30 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 09 серпня