Терміни прийому документів до ЖДТУ (2019 рік)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2019 року з 01 липня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року 10 липня 2019 року
(05 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 16 липня 2019 року 16 липня 2019 року (12 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 22 липня 2019 року о 18:00 22 липня 2019 року (15 вересня 2019 року)*
Проведення творчого конкурсу для вступу за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” 11–22 липня 2019 року 11–22 липня 2019 року
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 17–22 липня 2019 року 17–22 липня 2019 року (13-15 вересня 2019 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18:00 год. 26 липня 2019 року не пізніше 18:00 год. 26 липня 2019 року (17 вересня 2019 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18:00 год. 31 липня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше  12:00 год. 01 серпня 2019 року
• на місця державного замовлення до 18:00 год. 31 липня 2019 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше  12:00 год. 01 серпня 2019 року (19 вересня 2019 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 01 серпня 2019 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2019 року
• за державним замовленням – не пізніше 12:00 год. 01 серпня 2019 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2019 року (не пізніше 20 вересня 2019 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 09 серпня 2019 року не пізніше 09 серпня 2019 року*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року
(05 вересня 2019 року)*
10 липня 2019 року
(05 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить ЖДТУ 22 липня 2019 року о 18.00 годині
(12 вересня 2019 року)*
22 липня 2019 року о 18.00 годині
(12 вересня 2019 року)*
Строки проведення ЖДТУ фахових вступних випробувань 23-30 липня 2019 року
(з 13-15 вересня 2019 року)*
23-30 липня 2019 року
(з 13-15 вересня 2019 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 01 серпня 2019 р.
(17 вересня 2019 р.)*
не пізніше 01 серпня 2019 р.
(17 вересня 2019 р.)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2019 р. (не пізніше 19 вересня 2019 р.)*
• на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2019 р. (не пізніше 19 вересня 2019 р.)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2019 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 23 серпня 2019 р. (не пізніше 20 вересня 2019 р.)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2019 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 23 серпня 2019 р. (не пізніше 20 вересня 2019 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки (крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні системи і технології», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування»):

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року (5 вересня 2019 року)* 10 липня 2019 року (5 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 2019 року (12 вересня 2019 року)* 23 липня 2019 року (12 вересня 2019 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 25-28 липня 2019 року (13-15 вересня 2019 року)* 25-28 липня 2019 року (13-15 вересня 2019 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2019 р. (17 вересня 2019 р.)* не пізніше 12 години 01 серпня 2019 р. (17 вересня 2019 р.)*
Вибір вступниками місця навчання • на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р. (19 вересня 2019 р.)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р. (19 вересня 2019 р.)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2019 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р. (20 вересня 2019 р.)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2019 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р. (20 вересня 2019 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні системи і технології», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування» проводиться в такі строки :

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня до 18.00 03 червня 2019 року 13 травня до 18.00 03 червня 2019 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 02 липня 2019 року 02 липня 2019 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступни-ків, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-ного рівня), здобутого за іншою спе-ціальністю (напрямом підготовки) з 13 травня до 31 травня 2019 року з 13 травня до 31 травня 2019 року
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 року

(05 вересня 2018 року)*

02 липня 2018 року

(05 вересня 2018 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити 10 липня 2019 року

(05 вересня 2019 року)*

10 липня 2019 року

(05 вересня 2019 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 23 липня 2019 року

(12 вересня 2019 року)*

23 липня 2019 року

(12 вересня 2019 року)*

Строки проведення ЖДТУ фахових вступних випробувань 25-28 липня 2019 року

(13-15 вересня 2019 року)*

25-28 липня 2019 року

(13-15 вересня 2019 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня 2019 р.

(17 вересня 2019 року)*

не пізніше 05 серпня 2019 р.

(17 вересня 2019 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 10 серпня 2019 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р.
(19 вересня 2019 року)*

• на місця державного замовлення до 10 серпня 2019 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р.
(19 вересня 2019 року)*

Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2019 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2019 р.

(20 вересня 2019 року)*

• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2019 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2019 р.

(20 вересня 2019 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить ЖДТУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»), підготовка яких здійснюється за рахунок НАДС, проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року (5 вересня 2019 року)* 10 липня 2019 року (5 вересня 2019 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 2019 року (12 вересня 2019 року)* 23 липня 2019 року (12 вересня 2019 року)*
Строки проведення ЖДТУ вступних екзаменів 25-28 липня 2019 року (13-15 вересня 2019 року)* 25-28 липня 2019 року (13-15 вересня 2019 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2019 р. (17 вересня 2019 р.)* не пізніше 12 години 01 серпня 2019 р. (17 вересня 2019 р.)*
Вибір вступниками місця навчання • на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р. (19 вересня 2019 р.)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2019 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2019 р. (19 вересня 2019 р.)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2019 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р. (20 вересня 2019 р.)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2019 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р. (20 вересня 2019 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)