Терміни прийому документів (2020 рік)

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2020 року з 01 липня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року 13 липня 2020 року
(07 вересня 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 16 липня 2020 року 16 липня 2020 року (11 вересня 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 22 липня 2020 року о 18:00 22 липня 2020 року (14 вересня 2020 року)*
Проведення творчого конкурсу для вступу за спеціальністю 262 “Правоохоронна діяльність” 13–22 липня 2020 року 13–22 липня 2020 року
Строки проведення  вступних екзаменів 17–22 липня 2020 року 17–22 липня 2020 року (12-14 вересня 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12:00 год. 27 липня 2020 року не пізніше 12:00 год. 27 липня 2020 року (16 вересня 2020 року)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18:00 год. 31 липня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше  12:00 год. 01 серпня 2020 року
• на місця державного замовлення до 18:00 год. 31 липня 2020 року;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше  12:00 год. 01 серпня 2020 року (18 вересня 2020 року)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 18:00 год. 01 серпня 2020 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2020 року
• за державним замовленням – не пізніше 18:00 год. 01 серпня 2020 року
• за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму) – не пізніше 23 серпня 2020 року (не пізніше 19 вересня 2020 року)*
Переведення на вакантні місця державного замовлення не пізніше 08 серпня 2020 року не пізніше 08 серпня 2020 року*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для отримання ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2020 року
(07 вересня 2020 року)*
13 липня 2020 року
(07 вересня 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 22 липня 2020 року о 18.00 годині
(11 вересня 2020 року)*
22 липня 2020 року о 18.00 годині
(11 вересня 2020 року)*
Строки проведення  фахових вступних випробувань 23-30 липня 2020 року
(з 12-14 вересня 2020 року)*
23-30 липня 2020 року
(з 12-14 вересня 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 01 серпня 2020 р.
(16 вересня 2020 р.)*
не пізніше 01 серпня 2020 р.
(16 вересня 2020 р.)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2020 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2020 р. (не пізніше 18 вересня 2020 р.)*
• на місця державного замовлення до 18.00 години 06 серпня 2020 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 22 серпня 2020 р. (не пізніше 18 вересня 2020 р.)*
Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2020 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 23 серпня 2020 р. (не пізніше 19 вересня 2020 р.)*
• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2020 р.;
• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб  – не пізніше 23 серпня 2020 р. (не пізніше 19 вересня 2020 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір).

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 06 травня до 18.00 03 червня 2020 року 06 травня до 18.00 03 червня 2020 року
Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 року 01 липня 2020 року
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (для спеціальності 081 «Право») 03 липня 2020 року 03 липня 2020 року
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікацій-ного рівня), здобутого за іншою спе-ціальністю (напрямом підготовки) з 06 травня до 29 травня 2020 року з 06 травня до 29 травня 2020 року
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів з 17 червня по 25 червня 2020 року з 17 червня по 25 червня 2020 року
Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2020 року з 01 липня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 05 липня 2020 року

(07 вересня 2020 року)*

05 липня 2020 року

(07 вересня 2020 року)*

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 22 липня 2020 року

(11 вересня 2020 року)*

22 липня 2020 року

(11 вересня 2020 року)*

Строки проведення  фахових вступних випробувань 24-26 липня 2020 року

(12-14 вересня 2020 року)*

24-26 липня 2020 року

(12-14 вересня 2020 року)*

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня 2020 р.

(15 вересня 2020 року)*

не пізніше 05 серпня 2020 р.

(15 вересня 2020 року)*

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 10 серпня 2020 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2020 р.
(18 вересня 2020 року)*

• на місця державного замовлення до 10 серпня 2020 р.;

• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2020 р.
(18 вересня 2020 року)*

Терміни зарахування вступників • за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2020 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2020 р.

(19 вересня 2020 року)*

• за кошти державного бюджету – не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2020 р.;

• за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 25 серпня 2020 р.

(19 вересня 2020 року)*

* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»), підготовка яких здійснюється за рахунок НАДС, проводиться в такі строки:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2020 року (5 вересня 2020 року)* 10 липня 2020 року (5 вересня 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 23 липня 2020 року (12 вересня 2020 року)* 23 липня 2020 року (12 вересня 2020 року)*
Строки проведення  вступних екзаменів 25-28 липня 2020 року (13-15 вересня 2020 року)* 25-28 липня 2020 року (13-15 вересня 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2020 р. (17 вересня 2020 р.)* не пізніше 12 години 01 серпня 2020 р. (17 вересня 2020 р.)*
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування • на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2020 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2020 р. (19 вересня 2020 р.)*
• на місця державного замовлення до 12.00 години 03 серпня 2020 р.;
• на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 23 серпня 2020 р. (19 вересня 2020 р.)*
Терміни зарахування вступників • за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2020 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2020 р. (20 вересня 2020 р.)*
• за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 04 серпня 2020 р.;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2020 р. (20 вересня 2020 р.)*
* Для осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір)

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти проводиться в такі строки*:

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2020 року (5 вересня 2020 року)* 10 липня 2020 року (5 вересня 2020 року)*
Закінчення прийому заяв та документів 19 липня 2020 року (12 вересня 2020 року)* 19 липня 2020 року (12 вересня 2020 року)*
Строки проведення конкурсного відбору 20-21 липня 2020 року (13-15 вересня 2020 року)* 20-21 липня 2020 року (13-15 вересня 2020 року)*
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 липня 2020 р. (17 вересня 2020 р.)* не пізніше 12 години 23 липня 2020 р. (17 вересня 2020 р.)*
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 23 серпня 2020 р. (20 вересня 2020 р.)* за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 23 серпня 2020 р. (20 вересня 2020 р.)*
* Осіби, які вступають для здобуття ступеня «бакалавр» за іншою спеціальністю на основі базової або повної вищої освіти, зараховуються виключно на вакантні місця ліцензованого обсягу, підготовка яких здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.