Магістр: 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Факультет обліку і фінансів (ФОФ)

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Необхідність підготовки магістрів за спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою» викликана збільшенням кількості внутрішніх та зовнішніх загроз, постійно зростаючим рівнем конкуренції та динамічністю змін зовнішнього середовища. Призначення майбутніх фахівців спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» полягає у вмінні приймати рішення в умовах невизначеності, які дозволять забезпечити безперебійне та безпечне функціонування суб’єктів господарської діяльності. Детальніше про спеціальність.

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 120 осіб.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Управління фінансово-економічною безпекою» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання

Середня вартість річного навчання одного студента на магістерській програмі становить 13000 грн. Детальніше про вартість навчання.

 

Особливості навчання на магістерській програмі

Програма «Управління фінансово-економічною безпекою» охоплює усі питання пов’язані з комплексним забезпеченням фінансово-економічної безпеки на макро- та мікро рівнях.

У процесі навчання майбутні фахівці-управлінці оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Особливість навчального процесу за магістерською програмою полягає у можливості спілкування з фахівцями практиками в сфері безпеки, оволодіння методиками забезпечення безпеки за всіма її складовими (інформаційна, економічна, виробнича, кадрова), ознайомлення з організацією фінансово-економічної безпеки установ та суб’єктів господарювання. Детальніше про навчання на магістерській програмі.

 

Види практик
  • Виробнича практика
  • Переддипломна практика

Детальніше про види практик.

 

Можливості працевлаштування

Випускники освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» мають можливість на посадах:

  • керівник, заступник керівника, провідний спеціаліст служби фінансово-економічної безпеки підприємств всіх форм власності;
  • фінансовий директор, заступник фінансового директора, радник керівника з питань фінансово-економічної безпеки;
  • ризик-менеджер, ризик-аналітик;
  • керівник відділу з забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційного банку, фінансової установи

Детальніше про можливості працевлаштування.

 

Міжнародна мобільність

Випускова кафедра сприяє участі студентів та випускників у міжнародній сертифікації Інституту фінансових бухгалтерів Великобританії (Institute of Financial Accountants (IFA)) за різними модулями. Детальніше про міжнародну мобільність.