Магістр: 126 «Інформаційні системи та технології» (спеціалізація «Інтернет речей»)

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій (ФІКТ)

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології» (спеціалізація «Інтернет речей»)

Освітня програма: магістр

 

Інформація про спеціальність

Розвиток інформаційних технологій виводить суспільство на новий щабель інформатизації та автоматизації. Інтернет речей – це сучасні інформаційні системи та технології управління об’єктами, передача та обробка інформації на відстані, створення та використання комунікаційних мереж для збору та обробки інформації віддалених об’єктів, забезпеченість їх роботи, використання віртуалізації та хмарних технологій в повсякденній діяльності для вирішення тих чи інших адміністративних і технічних задач. Підприємства Житомирщини, України та світу переходять на нові технології управління та виготовлення продукції, в тому числі і інтелектуальної, що потребують фахівців відповідного рівня, здатних використовувати нові інформаційні системи та технології.

IoT

Використання Інтернет речей притаманно і повсякденній діяльності –це управління комунікаціями у квартирах та будинках (холодильники, жалюзі, світло, кондиціонер, автомобіль, велосипед, вода, котел), в тому числі віддалено;віддалене спостереження за дітьми та літніми людьми, станом їх здоров’я; використання інформаційних сервісів та «банків даних» для планування подорожей, відпочинку, маршруту руху, місцезнаходження та ін. Основною концепцією Інтернет речей є можливість підключення різноманітних об’єктів (речей), які людина може використовувати у повсякденному житті. Прикладом впровадження таких технологій є «розумний будинок», «розумна ферма», «SCADA-системи управління технологічними процесами на виробництві.

Інтернет речей – це комунікаційна мережа, що включає в себе взаємопов’язані фізичні об’єкти (речі) або пристрої, які мають вбудовані давачі (сенсори), програмне забезпечення для їх обробки та обміном між фізичним світом і комп’ютерними системами за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Крім давачів, мережа може включати в себе різні виконавчі механізми, вбудовані у фізичні об’єкти, центри обробки та зберігання даних, які пов’язані між собою через дротові та бездротові мережі.

Рівень використання сучасних інформаційних технологій зростає і зростає потреба у професіоналах, здатних вирішувати складні задачі за допомогою сучасних інформаційних технологій. Тому необхідність підготовки професіоналів за спеціалізацією «Інтернет речей» є актуальною і з розвитком інформаційних систем та технологій буде зростати.

З метою забезпечення потреб ринку праці, у 2017 році на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій Житомирського державного технологічного університеті була ліцензована нова ІТ-спеціальність для магістрів 126 «Інформаційні системи те технології» зі спеціалізацією «Інтернет речей». У цьому ж році буде проведено перший набір студентів в обсязі 50 осіб.

Підготовка професіоналів з «Інтернет речей» вимагає належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, що може запропонувати Житомирських державний технологічний університет. У підготовці такого роду спеціалістів зацікавлені підприємства та організації України, у тому числі і Житомирщини, які готові надавати свою допомогу та у подальшому сприяти працевлаштуванню студентів в межах підписаних договорів про співпрацю.

Підготовки магістрів за програмою «Інтернет речей» триває 1,5 роки. Розклад адаптується під робочий графік студентів.

Випускники спеціальності 126 «Інформаційні системи технології» можуть працювати на наступних посадах:

 • професіонал з інфокомунікацій;
 • розробник комп’ютерних програм;
 • розробник обчислювальних систем;
 • системний адміністратор, мережний адміністратор;
 • адміністратор інформаційних систем;
 • професіонал з інформаційних технологій;
 • прикладний програміст;
 • адміністратор баз даних;
 • спеціаліст з проектування комп’ютерних мереж;
 • технічний директор;
 • начальник ІТ-відділу;

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» охоплює всі аспекти створення, передачі, оброки та зберігання інформації в комп’ютерних мережах, в тому числі і в Інтернет середовищі,від моменту її появи (отримання інформації сенсором) до моменту її «старіння» та знищення.

У процесі навчання студенти вивчають архітектуру та технології побудови ІоТ, сенсорних мереж; технології віртуалізації та хмарні обчислення, теорію проектування, моделювання та конструювання систем управління, комп’ютерних та інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування та захисту систем та мереж, баз та сховищ даних. Окрім того, студенти вивчають інтернет-технології, технології сумісної роботи, мови програмування та технології розробки програмних продуктів, системи сучасного штучного інтелекту, системи підтримки прийняття рішень, BigData та інтелектуальний аналіз даних.

Для забезпечення високоякісної практичної підготовки Житомирський державний технологічний університет має партнерські угоди з провідними компаніями у сфері ІТ: Cisco та Microsoft.

Співпраця з компанією Cisco надає студентам змогу у межах університетської локальної мережної академії працювати з сучасним мережним обладнанням та програмним забезпеченням Cisco, отримати сертифікацію.

Microsoft Dreamspark

Завдяки програмі Microsoft DreamSpark усі студенти, які навчаються на факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій, мають можливість легально і безкоштовно отримати і використовувати на домашніх та університетських комп’ютерах програмне забезпечення Microsoft: Windows 10, Windows 8.1, VisualStudio 2015, SQL Server 2016, Access 2016, Project 2016, Visio 2016, та ін.

Також, у навчальному процесі використовується програмне забезпечення від компанії JetBrains: PHPStorm, WebStorm, ReSharper, PyCharm, RubyMine та ін.

JetBrains

У процесі навчання постійно використовується сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання. До читання лекцій долучаються провідні ІТ-спеціалісти з практичним досвідом роботи в галузі. Кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки є новою, але до її складу увійшли професіонали в галузі ІТ-технологій, більшість з яких має професійний досвід роботи, активно займаються науковою та дослідницькою роботою, приймають участь у різних проектах.

 

 

Фахові предмети

 

 • Архітектура та технології ІоТ;
 • Віртуалізація та хмарні обчислення;
 • Сенсорні мережі;
 • Інформаційна безпека в мережах;
 • Адміністрування та захист баз та сховищ даних;
 • BigData та інтелектуальний аналіз даних;
 • Інтернет-технології;
 • Сучасний штучний інтелект;
 • Системи підтримки прийняття рішень;
 • Технології та засоби сумісної роботи.

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

Лекційні заняття проводяться в загальнофакультетських, загальноуніверситетських лекційних аудиторіях, які обладнані сучасними технічними засобами навчання: мультимедійними проекторами та дошками, спеціалізованими екранами для відображення інформації, потужними звуковими системами. Застосування даних засобів дає змогу максимально візуалізувати матеріал, який викладається на лекціях, та забезпечити його належний звуковий супровід.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у як в аудиторіях кафедри, так і в спеціалізованих аудиторіях, комп’ютерних класах та лабораторіях інших кафедр факультету. Під час проведення практичних та лабораторних занять також інтенсивно використовуються технічні засоби навчання та сучасне лабораторне обладнання. Планується створення ряду спеціалізованих лабораторій у сфері ІоТ.

Всі аудиторії, які задіяні для підготовки студентів, підключені до загальноуніверситетської комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.

Навчальні матеріали з усіх навчальних дисциплін (курси лекцій, завдання для практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, засоби тестування тощо) розміщені на Освітньому порталі ЖДТУ, доступ до ресурсів якого можливий як з внутрішньої мережі університету, так і ззовні через мережу Інтернет. Освітній портал ЖДТУ є потужною платформою, яка забезпечує ефективне спілкування студента з викладачем.

Мультимедійні аудиторії
Комп'ютерні класи

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Велику увагу на кафедрі та факультеті інформаційно-комп’ютерних технологій приділяють організації та проведенню всіх видів практик. Навчальним планом спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (спеціалізація «Інтернет речей») передбачені наукова та переддипломна практики. Практики проходять під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри на базі лабораторій кафедри та факультету. Проходження переддипломної практики можливе на базі підприємств. Надається перевага сучасним високотехнологічним підприємствам та висококваліфікованим фахівцям-керівникам практик, які здатні забезпечити високоякісне та високоефективне проходження практик. За результатами проходження практик більшість студентів отримують пропозиції стосовно працевлаштування.

Базами практики є провідні підприємства міста та області, в діяльності яких широко застосовуються сучасні ІТ-технології.

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Магістр Денна 1,5 роки
Магістр Заочна 1,5 роки

 

 

Умови вступу

Для вступу на програму до Приймальної комісії слід подати документи згідно Правил прийому. Зарахування відбувається по результатам вступних випробувань. Детальніше про вступні випробування. Ліцензійний обсяг – 50 осіб денної та заочної форми.

 

Документи для вступу

Вступники на програму «Інтернет речей» подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу, а також інші документі передбачені правилами прийому. Детальніше про документи для вступу.

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1,5 роки 40 8 1200 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Магістр 1,5 роки 10 2 800 грн.

 

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

2 поверх, кабінети: 226, 236, 239

(0412) 24-14-17, (067) 411-07-06, (093) 315-79-17

morozov.andriy@gmail.com, lobanchikovanadia@gmail.com

ztu.edu.ua
fikt-news.ztu.edu.ua
vk.com/decanat_fikt