051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)

Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)

Спеціальність: 051 «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»)

 

Інформація про спеціальність

 

Особливість спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці») у тому, що тут органічно поєднується економіка та менеджмент, психологія й право. Професія економіста дає змогу розуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними необхідно управляти, щоб досягати максимальних результатів.

Економіст, у тому числі економіст з праці, може вести планово-економічну роботу, виконувати бухгалтерські, аудиторські, фінансові операції на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, ефективно управляти персоналом та соціально-трудовими процесами. Опанування цієї спеціальності дає гарний старт для працевлаштування та кар’єрного зростання.

Перевагами спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці») є:

 • затребуваність випускників на ринку праці;
 • універсальність професії;
 • високий рівень оплати праці;
 • перспективи швидкого кар’єрного росту;
 • можливість самовираження в процесі реалізації управлінських рішень.

 

 

Навчальний процес
Інформація про те, що вивчається і хто навчає

 

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Свою місію працівники кафедри управління персоналом та економіки праці вбачають у підготовці висококваліфікованих фахівців з економіки та управління персоналом (HR-менеджменту) за всіма видами економічної діяльності, вихованні інтелектуальної та професійної еліти українського суспільства.

Професорсько-викладацький склад кафедри адаптував освітній процес до міжнародних стандартів шляхом розробки сучасного науково-методичного забезпечення (електронні навчальні посібники й підручники); використовує передові інноваційні технології (кейси, ігри, імітаційні задачі) під час викладання професійно орієнтованих дисциплін; створює умови для розвитку креативних здібностей студентів та розкриття їх творчого потенціалу.

Навчання студентів відбувається за сучасними навчальними планами. Протягом перших двох років переважає фундаментальна гуманітарна, психологічна та загальноекономічна підготовка; на старших курсах навчання формується система професійних знань на основі ґрунтовного вивчення комплексу профільних професійно орієнтованих дисциплін.

В процесі підготовки фахівців з економіки та управління персоналом поряд з традиційними підходами застосовуються сучасні інтерактивні технології навчання, сучасні мультимедійні засоби та програмне забезпечення, зокрема:

 • робота в малих групах;
 • лекції та семінарські заняття з відеосупроводом;
 • перегляд навчальних фільмів із коментарем викладача;
 • ділові ігри, розв’язання практичних ситуацій та імітаційних вправ, аналітично-розрахункових задач;
 • тренінги з використанням сучасних комп’ютерних програмних продуктів з економіки праці та управління підприємством (зокрема, 1С «Підприємство» та «Зарплата і управління персоналом»);
 • навчально-ознайомлювальні екскурсії та виїзні практичні заняття на сучасних підприємствах, у державній службі зайнятості;
 • тестування для оцінювання рівня професійних умінь і навичок тощо.

 

 

Фахові предмети

 

Програма підготовки фахівців з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» максимально адаптована до сучасних вимог ринку праці (потреб роботодавця) і ґрунтується на вивченні комплексу сучасних, професійно орієнтованих дисциплін.

До переліку дисциплін, які викладаються під час опанування спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці»), включено:

 • Економічна теорія та історія економічних вчень
 • Соціально-економічна політика, регіональна та міжнародна економіка
 • Економіка підприємства та праці
 • Фінанси підприємства, бухгалтерський облік і аудит
 • HR-менеджмент та організаційна поведінка
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Фізіологія, психологія та організація праці
 • Кадровий аудит, маркетинг персоналу та консалтинг
 • Трудове право та управління зайнятістю

 

 

Навчальні аудиторії
Інформація про наші аудиторії

 

У навчальному процесі використовуються лекційні аудиторії, спеціалізовані кафедральні аудиторії для практичних занять та комп’ютеризовані навчальні аудиторії, обладнані мультимедійними засобами.

 

 

Практика та працевлаштування
Інформація про можливості працевлаштування та проходження практики

 

Студенти здобувають навички практичної роботи за фахом під час навчальної та виробничої практик, переддипломної практики у відповідних підрозділах органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств та організацій Житомирщини:

 

 

Міжнародна мобільність
Відкрий для себе світ міжнародної мобільності

 

Кафедра управління персоналом та економіки праці у рамках укладених міжнародних угод щодо співробітництва співпрацює з університетами та освітянськими центрами зарубіжних країн за наступними напрямами:

участь викладачів і студентів у проектах, спрямованих на отримання міжнародних грантів

участь у міжнародних науково-практичних конференціях

обмін науковою інформацією та міжнародні наукові дослідження

членство у редколегії міжнародного збірника наукових праць ЄС “Tiltai”, що індексується у міжнародних наукометричних базах (доц. Богоявленська Ю.В.)

підвищення кваліфікації

академічний туризм та стажування

участь студентів у міжнародних конкурсах, Startup-проектах

Команда «Троє і кучерявий» та керівник доц. Богоявленська Ю.В.Команда «Троє і кучерявий» та керівник доц. Богоявленська Ю.В. (Півфінал українського чемпіонату з ділової гри «Залізний підприємець: Україна 2012–2013», що проходив в рамках KyivStartupWeek)
Міжнародна гра «Залізний підприємець: Україна 2013–2014»Міжнародна гра «Залізний підприємець: Україна 2013–2014»

наші студенти проходять стажування за кордоном

 

 

Військова кафедра
Можливість проходження військової кафедри

 

Студенти мають можливість проходження військової підготовки на факультеті військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

З 2016 року набір громадян України здійснюється за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за контрактом які мають, або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

Військово-облікові спеціальності за якими здійснюється підготовка:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів;
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем;
 • Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів АСУ;
 • Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби;
 • Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки;
 • Спеціальний зв’язок та захист інформації.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень або у строк від двох тижнів поточного семестру протягом двох років навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає  6000 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з допризовної підготовки та перевірку рівня фізичної підготовленості.

 

 

Наші випускники
Відгуки наших випускників

 

Наші випускники мають широкі можливості працевлаштування:

  • у державних органах влади на керівних посадах (Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва, Департамент праці та соціального захисту населення, Департамент охорони здоров’я, Департамент сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації; Пенсійний фонд України; Служби обов’язкового та добровільного соціального страхування, Житомирська обласна служба зайнятості та ін.);
  • в економічних службах підприємств (зокрема, планово-економічний відділ, фінансові служби, бухгалтерія, відділ праці та заробітної плати);
  • у службах управління персоналом підприємств і організацій різних форм власності, видів економічної діяльності;
  • у кадрових (рекрутингових) і консалтингових агентствах.

Кафедра управління персоналом та економіки праці факультету економіки та менеджменту Житомирського державного технологічного університету пишається своїми випускниками!

 

Сегедіна Анна
Директор з персоналу мережі ресторанів «Salad»
Чому обрати саме цю спеціальність? Мені дуже подобається, що в нашій професії треба обмірковувати, планувати, обґрунтовувати й приймати рішення, організовувати… HR-менеджмент передбачає вміння виділяти ключові компетенції для тієї чи іншої посади, формувати систему мотивації та розробляти бюджет оплати праці; управляти внутрішніми комунікаціями та розвитком корпоративної культури. А саме цікаве для мене те, що професія передбачає роботу з людьми.Сегедіна Анна

 

Герук (Кондратюк) Інна
Фахівець відділу з пошуку та підбору персоналу ТОВ “ПРО Маркетинг” ТМ “ZestOutsourcing”
У стінах нашого університету завжди панує атмосфера довіри, працює згуртований, дружній колектив викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці, який з розумінням ставиться до студентів. Кожен викладач має свій підхід до студента й може зацікавити своїм предметом.
Я задоволена, що обрала цю спеціальність і мала можливість навчатися на цій кафедрі, оскільки наші викладачі не тільки надають професійні знання, а й передають свій життєвий досвід.Герук (Кондратюк) Інна

 

Паливода Олексій
Менеджер з міжнародних перевезень ООО “Експрес-Логистика”
Згадую роки навчання в університеті із задоволенням, а викладачів своєї випускової кафедри – з вдячністю.
Професія – це не просто спосіб матеріального забезпечення чи вдалого проведення часу, це спосіб реалізації свого потенціалу, творчих здібностей. Бажаю всім вам знайти себе і свою справу, що подарує вам відчуття власної вагомості й значущості в оточуючому вас світі, можливість реалізувати свій талант. А ЖДТУ вам допоможе себе знайти!Паливода Олексій

 

Дерлименко Юлія
Економіст Житомирської філії Українського державного центру радіочастот
Сучасний економіст повинен бути не тільки професійно грамотним, знати економічні закони та вміти їх застосовувати на практиці, а й мати організаторські здібності, вміти спілкуватися з людьми, обґрунтовувати та запроваджувати управлінські рішення, користуватися сучасним програмним забезпеченням та володіти іноземними мовами. Навіть з цифрами можна працювати творчо!
Тож, якщо Ви ерудовані, відповідальні, комунікабельні, харизматичні, то в ЖДТУ Вас навчать секретам економіки та вмінню знаходити підхід до різних людей, управляти їх діяльністю.Дерлименко Юлія

 

Ткачук Вячеслав
Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, кандидат економічних наук
Якщо ви мрієте про цікаву, перспективну роботу, відчуваєте у собі творчий, науковий та інтелектуальний потенціал, факультет економіки та менеджменту чекає на вас!
Можу з впевненістю сказати, щоб досягти успіху у вибраній сфері, недостатньо бути лише професіоналом, треба проявляти ініціативу, безперервно розвиватися, удосконалювати свої знання.Ткачук Вячеслав

 

 

Ступені та рівні підготовки, терміни навчання

 

Ступені освіти Форма навчання Термін навчання
Бакалавр Денна та заочна 4 роки
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» Денна та заочна 2 роки
Магістр Денна та заочна 1 рік 4 місяці

 

 

Предмети ЗНО

 

Перелік конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
Обов’язкові предмети
Українська мова та література 0,3
Математика 0,35
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) 0,3
Географія
Атестат, олімпіади
Атестат про повну загальну освіту 0,05

 

 

Вартість навчання
Інформація про контрактну форму та державне замовлення

 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчання
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 40 1690 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 40 1550 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 30 1910 грн.
Ступені освіти Термін навчання Ліцензовані обсяги прийому Обсяг державного замовлення Вартість навчання за місяць
Бакалавр 4 роки 20 1090 грн.
Бакалавр на базі ОКР «молодший спеціаліст» 2 роки 20 980 грн.
Магістр 1 рік 4 місяці 20 1390 грн.

 

 

Контакти
Контактна інформація

 

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103

3 поверх, кабінети: 325-а, 330, 330-а

(0412) 24-09-93, (067) 411-07-08, (093) 315-79-18

zdtu_fem@ukr.net

ztu.edu.ua
fem-news.ztu.edu.ua